Wirtualny i fizyczny świat biznesu

Plusy i minusy możliwych form zakupów

ZASTOSOWANIE FAKTORINGU

Zastosowanie faktoringu pozwoli zachować stabilność i bezpieczeństwo w niepewnych czasachWspółczesne zarządzanie przedsiębiorstwami dąży do jak najefektywniejszego osiągania założonych celów o charakterze finansowo-biznesowym. Warto mieć na uwadze, że każda strategiczna decyzja dotycząca przedsiębiorstwa niesie za sobą określone skutki finansowe dla organizacji. Obecnie coraz większym problemem dla wielu firm są zatory płatnicze oraz utrata płynności finansowej, które nierzadko prowadzą do bankructwa. Dowiedz się, jakie są funkcje, zalety i korzyści płynące z faktoringu.

Racjonalne planowanie budżetów, podejmowanie trafnych decyzji biznesowych oraz wielopoziomowa kontrola finansów firmy są podstawowymi czynnikami zapewniającymi jej stabilność i dalszy rozwój. Na stabilność i nierzadko „być albo nie być” przedsiębiorstwa wpływa zachowanie płynności finansowej.

Zwłaszcza w obecnym, trudnym gospodarczo czasie warto mieć na względzie płynność finansową oraz bezpieczeństwo finansowe firmy. Przedsiębiorstwa mogą ją sobie zapewnić, decydując się na zastosowanie faktoringu.

Podstawową funkcją faktoringu, a zarazem fundamentalną jego zaletą, jest wykorzystanie go jako narzędzia usprawniającego funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Obecnie bardzo dużo wszelkiego rodzaju transakcji w niemal każdej branży i każdym sektorze rynkowym realizowana jest z odroczonym terminem płatności.

Innymi słowy: klient nabywa produkt lub usługę, a zapłatę uiszcza w późniejszym terminie wskazanym na fakturze. Nierzadko termin płatności wynosi 7-14 dni, a w skrajnych przypadkach nawet 90 dni! Co więcej, na polskim rynku niezwykle powszechne jest zjawisko spóźniania się z zapłatą wierzytelności przez kontrahenta.

Zastosowanie faktoringu w bieżącym finansowaniu faktur z odroczonym terminem płatności pozwala przedsiębiorstwom zminimalizować negatywny wpływ nadmiernego oczekiwania na opłacenie faktur, jednocześnie zmniejszając ryzyko utraty płynności finansowej oraz stabilności operacyjnej prowadzonego biznesu.

Korzyści z faktoringu w tym kontekście są dwojakie. Po pierwsze, zastosowanie faktoringu pozwala uzyskać znaczną płynność finansową i przepływ środków pieniężnych w przedsiębiorstwie. Po drugie, funkcje faktoringu umożliwiają bycie bardziej konkurencyjnym oferując dłuższe terminy płatności.

ZASTOSOWANIE FAKTORINGU – ZALETY ORAZ KORZYŚCI DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

Faktoring ma wiele funkcji. Poza nadrzędną korzyścią wynikającą z zapewnienia stabilności finansowej firmie zaletą faktoringu jest również m.in.:

  • poprawa konkurencyjności przedsiębiorstwa,
  • możliwość uzyskania finansowania przy ponoszeniu minimalnych kosztów,
  • poprawa polityki handlowej,
  • lepsze wykorzystanie potencjału firmy,
  • możliwość skutecznego wsparcia w zarządzaniu należnościami
  • otrzymanie finansowania bez zdolności kredytowej.

ZASTOSOWANIE FAKTORINGU DLA KAŻDEGO

Warto zwrócić również uwagę na fakt, że zastosowanie faktoringu nie jest zarezerwowane wyłącznie dla średnich i dużych firm. Taka forma finansowania faktur z odroczonym terminem płatności może być również z powodzeniem wykorzystywana przez małe i mikro przedsiębiorstwa. Takie podmioty zazwyczaj nie mogą uzyskać licznych produktów finansowych zarezerwowanych wyłącznie dla dużych graczy. Dlatego też sporą korzyścią z faktoringu jest jego dopasowanie do specyfiki oraz potrzeb najmniejszych firm działających na rynku.

ZWIĘKSZENIE KONKURENCYJNOŚCI FIRMY

Dość nieoczywistą zaletą faktoringu jest również możliwość zwiększenia konkurencyjności przedsiębiorstwa, które korzysta z tego typu usług finansowych. Dzięki możliwości zapewnienia kontrahentom dłuższych terminów spłaty należności firmy mogą usprawnić swoją politykę finansową, a w konsekwencji zyskać przewagę konkurencyjną bez ryzyka zaburzania swojej płynności finansowej.

WYKORZYSTANIE POTENCJAŁU BIZNESU

Wśród licznych korzyści z faktoringu nie możemy nie wspomnieć o możliwości uzyskania należności natychmiast po skorzystaniu z faktoringu. Pieniądze przez firmy faktoringowe przelewane są nawet w ciągu 24 godzin od zgłoszenia przez przedsiębiorcę. Dzięki temu funkcje faktoringu są w stanie rozszerzyć się również na możliwość zapewnienia firmie o wiele większej dynamiki działania oraz wykorzystania pełni potencjału tkwiącego w prowadzonym biznesie.

SKUTECZNIEJSZE MOTYWOWANIE KONTRAHENTÓW DO OPŁACANIA NALEŻNOŚCI

Niewątpliwą zaletą faktoringu jest również o wiele skuteczniejsze egzekwowanie należności od mniej uczciwych kontrahentów. Według wielu analiz wynika, że partnerzy biznesowi, którzy powiadamiani są o tym, że przedsiębiorca korzysta z faktoringu, są bardziej skłonni do terminowego i rzetelnego regulowania swoich zobowiązań.

OTRZYMANIE FINANSOWANIA BEZ ZDOLNOŚCI KREDYTOWEJ

Młode firmy często są pozbawione szans na jakiekolwiek finansowanie bankowe ze względu na staż lub duże koszty inwestycyjne przez co ich bilans wygląda niekorzystnie. Dla mikrofaktoringu nie jest to przeszkoda, ponieważ faktor ryzyko może oprzeć na kontrahencie, którego historia finansowa jest dłuższa i bardziej atrakcyjna. Poprzez podpisanie cesji wierzytelności faktor wymaga spłaty od kontrahenta, a korzystający z finansowania pieniądze otrzymuje natychmiastowo.

ZASTOSOWANIE FAKTORINGU – PODSUMOWANIE

Jak widać, zastosowanie faktoringu w przedsiębiorstwie jest w stanie przynieść firmie wielopoziomowe korzyści, które umożliwiają uzyskanie większej płynności finansowej, zwiększenie konkurencyjności, zapewnienie znaczniejszej dynamiki prowadzenia biznesu, a także skuteczniejsze motywowanie kontrahentów do spłaty należności.

Jesteś zainteresowany skorzystaniem z faktoringu? Skontaktuj się z nami. Wspólnie dobierzemy najlepsze rozwiązanie dostosowane do Twojego biznesu. W Finea oferujemy wyłącznie najlepsze i sprawdzone produkty finansowe, które wybrały tysiące mikro, małych i średnich firm.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *